Měsíc s Gayatri mantrou

Tento leden jsem se rozhodla strávit měsíc s Gayatri mantrou. To pro mě znamenalo především její zpěv, ať už nahlas nebo v duchu. Taky jsem se snažila najít různé zajímavosti o této mantře. A o svém zážitku i o tom, co se mi podařilo najít se s Vámi dnes chci podělit.

Význam Gayatri mantry

Gayatri mantra je jednou z nejstarších manter a řadí se do védské tradice. Její účinek je považován za jeden z nejsilnějších a proto je to také jedna z nejvíce používaných manter na světě.

“OM BUHR, BHUVA, SWAHA

OM TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHEEMAHI

DHIYO YONAHA PRACHODAYAT”

gayatri (4)

Překlad do češtiny (čerpáno z: http://www.novoucestou.cz/2016/04/02/mantra-projekt-3/)

Meditujeme o slávě Pána, který stvořil tento vesmír, který je hoden uctívání, který je vtělením vědění a světla, který  zničí všechnu tmu a odstraňuje veškeré nectnosti a nevědomost – kéž osvítí náš rozum.

Další česká verze (čerpáno z: http://www.klasicka-joga.cz/clanky/mantry-i ):

„Ó, Pane, ty jsi ten, který daruje život, odstraňuje bolest a trápení, ten, který přináší štěstí.

Ó, stvořiteli vesmíru, kéž obdržíme tvé svrchované, hřích ničící světlo, kéž vedeš náš intelekt správným směrem.“

V angličtině (čerpáno z: http://www.sathyasai.org/gayatri ):

We meditate on that most adored Supreme Lord, the creator, whose effulgence (divine light) illumines all realms (physical, mental and spiritual). May this divine light illumine our intellect.

gayatri (2)

Můžete se dozvědět, že Gayatri mantra pomáhá rozpouštět negativní karmu a vede k osvícení. Její zpěv ochraňuje a očišťuje a to i co se týká jídla.

Doporučená praxe

Doporučení praxe je různé, ale obecně se doporučuje zpívat Gayatri mantru 3x denně ráno, v poledne a večer. Nejlépe v sattvické časy – mezi 4 a 8 ranní a poté mezi 4 a 8 odpoledí. Počet opakování se různí od 3, 9 až po 108 dle Vašich časových možností. Tento počet by ale měl být dělitelný 3. Můžete také zpívat při koupeli, před jídlem, po probuzení nebo když jdete spát.

Moje zážitky

…. Gayatri mantra mi dodává touhu zpomalit a vést pomalý život s uvědoměním si dění venku i uvnitř. Probouzí hluboký soucit a dává hlubší smysl. Nyní za věcmi vidím i hlubší význam a nacházím více zodpovědnosti a ohledu k ostatním. V mysli se mi často opakuje: Láska, Soucit, Vděčnost. Myslím, že to nevychází z mysli, ale ze srdce a mysl tomu pocitu jen dává uchopitelnou formu.

… o tom, že čistí, očišťuje a otevírá mysl. Při tomto otevírání a čištění se otevírá nový prostor. Do něj se občas promítne okolní svět, ještě s tím novým čistým prostorem neumím pracovat, a tak se mi tam nahrnulo spoustu těžkosti. Dnes je mi lépe. Mám chuť zpomalit a více se dívat dovnitř.

… snažím se znovu objevit svou intuici a umět naslouchat sama sobě. Také mám touhu najít způsob, kterým budu důvěřovat sobě i ostatním.

gayatri (5)

Obecně myslím, že je dobré takovou praxi prostě vyzkoušet. Já jsem si toho dopředu příliš nečetla, chtěla jsem objevit, jaké pocity budu mít já sama. Protože to je nakonec to nejdůležitější. Z teorie se přenést do praxe a získat vlastní zážitek.

Kde si můžete Gayatri mantru poslechnout?

Deva Premal: krásná pomalá verze na YouTube

Indická verze: rychlejší verze, zpíváno 108x

Basu: krátká verze na kytaru

gayatri (3)