Eckhart Tolle: Síla přítomného okamžiku

Eckhart Tolle je spirituální učitel a autor knih narozený v Německu a současně přednášející po celém světě. Jeho kniha Síla přítomného okamžiku se stala bestsellerem a byla přeložena do 33 jazyků. Kniha přibližuje základy Eckhartova učení, které je založena na transformaci našeho vědomí a opuštění od vlastního ega. Kniha je určena nejen pro nalezení štěstí, ale také k ukončení násilného chování na naší zemi.

Kniha je psána převážně formou otázek a odpovědí. To shledávám jako velmi dobrou formu pro duchovní knihu. Text není hutně sepsán do dlouhých odstavců, ale forma odpovědí je lehce čtivá. Některé pojmy jsou zpracovány také samostatně, o něco více podrobněji pro lepší vysvětlení a pochopení uvedených odpovědí. V textu se také nacházejí symboly paragrafu. To znamená, že bychom se na chvíli měli zastavit ve čtení a o předcházejícím textu na nějakou dobu přemýšlet. To zlepšuje vnímání textu, jelikož je vše psáno stručně, ale informace jsou velmi intenzivní. Celá kniha je dále rozdělena do několik kapitol, kdy každá zahrnuje určité téma jako mysl, vědomí nebo vztahy. Vše je spojeno jednou myšlenkou a to tou jak žít v přítomném okamžiku, co je vlastně přítomnost a to jak jsme ovládáni vlastním egem.

O knize Síla přítomného okamžiku jsem už nějakou dobu věděla, ale k jejímu přečtení jsem se dostala až nedávno. Vlastně jako první jsem se setkala s kartami E. Tolle, které mne velmi zaujaly. Karty se používají k praktikování žití v přítomném okamžiku, což je učení více popsané v knize. Kniha samotná je docela krátká, má asi kolem 100 stránek, ale její čtení Vás obohatí daleko více, než by se na tak krátkou knihou zdálo. Musím přiznat, že jsem se ke knize dostala ve chvíli, kdy jsem již s některými pojmy nebo přístupy byla seznámena, takže pro mě bylo jednodušší pochopit nebo si přiznat některé skutečnosti.

Pakliže se dostanete do fáze, kdy s něčím v knize nesouhlasíte nebo něčemu nerozumíte, doporučuji knihu na chvíli odložit a poté se zase vrátit ke čtení. Při jejím čtení je toho hodně, co je potřeba vstřebat a dát si čas je proto velmi důležité. Je prakticky nemožné ihned všechno chápat, jelikož se často text neshoduje s našimi hodnotami, názory a přesvědčeními. Výhodou však je, že knihu tak můžete číst znovu a znovu a vždy v ní najít něco nového. V těžkých životních chvílích si v ní můžete zalistovat a jistě naleznete nápovědu, jak situaci zvládnout.

Kniha je vhodná pro každého, kdo chce žít vyrovnaný a zdravý život. Je dobrým průvodcem pro život a dodává pochopení určitých věcí. Je knihou duchovní, ale nemluví o uctívání boha. Vše je praktické a přiblíženo naší moderní době. Pokud hledáte knihu, která Vám může objasnit mnoho otázek a přinést klid, tak toto je ta pravá kniha. Dozvíte se o povaze naší mysli, která nás tak často ovládá než abychom my ovládali ji. Také o tom, jak často lpíme na minulosti nebo vzhlížíme k budoucnosti a tím nám uniká to, co se děje právě teď. Pomůže Vám změnit chápání vztahů k sobě samému a k druhým lidem a mnoho dalšího. A připravte se na to, že s Vámi možná tato kniha už zůstane.

Něco o autorovi: https://www.eckharttolle.com/about/eckhart/