Evropský řád proti rakovině – 12 způsobů, jak zredukovat riziko rakoviny

Evropský řád vznikl pod záštitou Evropské komise pro zvýšení informovanosti veřejnosti o snížení rizika rakoviny. Doporučení jsou pod záštitou WHO (Světové zdravotnické organizace) a Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny. Uvádí 12 způsobů, jak zredukovat riziko rakoviny, body jsou na jejich stránkách dále podrobněji rozepsány. Jelikož jsou stránky v angličtině, tak přidávám, jednoduchý přehled v češtině.

1. Nekuřte a neužívejte jakoukoli formu tabáku 

V Evropě způsobuje kouření 82% rakoviny plic a dále je kouření spojeno se vznikem rakoviny hltanu, jícnu či žaludku. Celkově kuřáci mají kratší dobu života asi o 10 let. Pokud se Vám podaří přestat kouřit před tím než Vám bude 40, tak snižujete riziko dřívějšího úmrtí spojeném s kouřením až o 90%.

non-smoking-2462853_1920

2. Zaveďte nekuřáckou domácnost a podpořte nekuřácké prostřední ve Vašem zaměstnání

Zvýšené riziko rakoviny plic hrozí i u populace, která pobývá v zakouřeném prostředí. Novorozené děti matek, které kouří, mívají nižší porodní váhu, která je spojena se zdravotními problémy jako je náhlé úmrtí novorozenců nebo dýchací obtíže.

3. Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost

Nadváha či obezita zvyšuje riziko vzniku rakoviny asi o 18% oproti běžné populaci. Ani nemluvě o tom, jak je pro lidské tělo následně těžké s rakovinou bojovat. Se zvýšenou tělesnou hmotností je nejvíce spojena rakovina tlustého střeva (jako Češi se držíme na předních příčkách na světě), ledvin, jícnu, slinivku a žlučníku. To jsou také typy rakoviny, které vedou evropský žebříček.

sports-731506_1920

4. Buďte fyzicky aktivní a omezte dobu, kterou sedíte

S fyzickou aktivitou je několik pojítek, které se váží ke vzniku rakoviny. Fyzická aktivita totiž zlepšuje určité fyziologické funkce, jež jsou nutné k udržení zdravého organismu. Mezi tyto funkce řadíme pozitivní vliv na hladinu cukru v krvi, vliv na zánět, udržení adekvátní hladiny hormonů, dobrou funkci imunitního systému. Všechny tyto procesy jsou klíčové při snížení rizika vzniku rakoviny. Jaké je doporučení fyzické aktivity se můžete dozvědět zde.

5. Jezte zdravě

  • Strava bohatá na celozrnné výrobky, luštěniny, zeleninu a ovoce
  • Omezit vysokokalorická jída (jídlo s vysokým obsahem cukrů a tuků)
  • Vyhněte se průmyslově zpracovanému masu, omezte červené maso a potraviny obsahující vysoké množství soli

Máme silné důkazy o tom, že v případě prevence rakoviny tlustého střeva je nutné vynechat příjem průmyslově zpracovaného masa a omezit příjem červeného masa. Stejně jako cigarety vedou k rakovině plic, pak maso vede k rakovině tlustého střeva. Tato doporučení mohou být prospěšná i v rámci prevence vzniku dalších chronických nemocí jako je diabetes nebo nemoci srdce a cév. Strava by měla být založena především na rostlinných zdrojích.

still-life-2338824_1920

6. Pokud pijete alkohol, tak snižte jeho množství. Pro lepší prevenci rakoviny vynechejte alkohol úplně

Může vést užívání alkoholu opravdu ke vzniku rakoviny? ANO. Pití alkoholu je spojeno se vznikem minimálně 7 druhů rakoviny, mezi které patří rakovina úst, jícnu, hrtanu, jater, tlustého střeva a prsu. Kromě toho je vysoké riziko vzniku cirhózy jater a pankreatitidy a určitých mentálních onemocnění jako deprese nebo zhoršení paměti.

7. Nebuďte příliš dlouho na sluníčku, to platí především pro děti. Použijte ochranné krémy. Nechoďte do solária

Je těžké určit jak dlouhá doba je příliš dlouhá. Jakékoli vystavení se slunci má za následek poškození kůže. Tělo se s tímto obvykle srovná samo, ale pokud je poškození příliš velké, tak vzniká šance onemocnění rakoviny kůže. Obecně se nedoporučuje trávit dlouhou dobu na přímém slunci v době od 11 do 15 hodin. Časté spálení od sluníčka především v dětském věku výrazně zvyšuje šanci onemocnění rakovinou kůže v pozdějším věku. Pokud se bojíte o hladinu vitaminu D, tak během jara a léta postačí 10-15 minut strávených na sluníčko proto, abyste neměli vitaminu nedostatek. V zimě je doporučena strava bohatá na vitamin D nebo vitamin D doplňovat.

sunset-913350_1920

8. V rámci pracovního prostředí se chraňte proti látkám, které způsobují rakoviny dle zdravotních a bezpečnostních doporučení daného pracoviště

Mezi látky, s kterými se nejčastěji setkáme a stojí za vznikem rakoviny, řadíme azbest, benzen a zplodiny dieslových motorů. Voda a potraviny mohou být kontaminované arsenem nebo dioxiny (ty jsou součástí veškeré živočišné výroby). V pracovním prostředí i doma je nutné řídit se instrukcemi při používání chemických prostředků, dobře větrat vnitřní prostory. Je dobré také snížit spotřebu chemických prostředků.

9. Zjistěte, zda nejste vystaveni radiaci z vyšší hladiny radonu u Vás doma. Redukujte takové zdroje.

10. Pro ženy:

   • Kojení snižuje riziko rakoviny u matek – výhradně kojit se doporučuje do věku 6 měsíců, po tomto věku není doporučeno s kojením přestat, ale kombinovat s další vhodnou stravou. Kojení samozřejmě není prospěšné jen pro matku, ale také pro správný vývoj dítěte.
   • Určitá hormonální terapie zvyšuje riziko určitých typů rakoviny, pokud to jde, vyvarujte se hormonální léčby – léky jsou chemické substance využívané k léčbě, ale mohou mít i vedlejší účinky. Zajímavé je, že hormonální antikonpcepce má vliv na zvýšení určitých typů rakoviny (prsu, jater) a naopak snižuje vznik jiných druhů (vaječníků). Z toho zatím nejsou dána jasná doporučení.

11. Ujistěte se, že jsou Vaše děti očkovány pro žloutence typu B (novorozenci) a proti lidskému papilomaviru (dívky)

syringe-1884758_1920

12. Choďte na pravidelné doporučené prohlídky pro zjištění:

  • Rakoviny tlustého střeva (muži i ženy)
  • Rakoviny prsu (ženy)
  • Rakoviny děložního čípku (ženy)

Některé typy rakoviny mohou být rozpoznány a léčeny ve velmi brzkém stádiu. Sledování počátečních symptomů nebo dalších podmínek, které stojí za vznikem rakoviny je důležitá součást prevence a zvyšuje se úspěšnost léčby. Pro rakoviny děložního čípku a tlustého střeva může včasné vyšetření zcela předcházet rozvoji rakoviny.

Jednotlivé body jsou daleko více rozpracovány na webových stránkách. U každého bodu jsem uvedla jen několik málo informací, pokud Vás zajímá více, tak se můžete proklikat k jednotlivým bodům. V případě, že by Vás zajímala určitá problematika více a nejste si jisti v angličtině, tak mi prosím zanechejte email a v budoucnu bych dané informace přeložila. A ano, být na rostlinné stravě a žít vědomě o tom, co v našich domácnostech používáme, také vede ke snížení vzniku rakoviny.

Přímý odkaz na Evropská doporučení pro prevenci rakoviny

WHO prevence rakoviny