Fyzická aktivita: fakta dle WHO

Dnes přináším přehled zajímavostí, který na svých stránkách sdílí WHO (Světová zdravotnická organizace) na téma fyzické aktivity. V originále si je můžete přečíst zde a pro češtinu pokračujte dále ve čtení.

Fakt č.1: Fyzická aktivita snižuje riziko nemocí

A to především koronárního onemocnění srdce a cévní mozkové příhody. Dále snižuje riziko onemocnění diabetem (cukrovkou), hypertenze neboli vysokého krevního tlaku, různých typů rakovin jako je rakovina tlustého střeva a prsu (*v České republice jsou tyto oba typy poměrně rozšířené a rakovina tlustého střeva je úzce spjata s životním stylem). Fyzická má také pozitivní vliv na deprese. Okolo 23% dospělých a 81% dospívajících nemá dostatek pohybové aktivity. Obecně platí, že ženy a dívky jsou méně aktivní než muži a chlapci.

Fakt č. 2: Pravidelný pohyb pomáhá udržovat celkové zdraví

Lidé, kteří jsou fyzicky aktivní:

 • Zlepšují zdraví pohybového, kardio a dýchacího systému
 • Zlepšují stav svých kostí a funčnost pohybového aparátu
 • Mají nižší výskyt srdečních nemocí a dalších výše uvedených
 • Objevuje se u nich nižší riziko pádu a s ním spojených zlomenin kyčlí či obratlů
 • Daří se jim lépe udržet vhodnou tělesnou hmotnost

Fakt č. 3: Fyzická aktivita není to samé jako sport

Fyzická aktivita je totiž jakýkoli pohyb, při kterém pohybový aparát pracuje. To samozřejmě zahrnuje sport, ale také chůzi, péči o domácnost či zahradu nebo třeba tanec. Jakákoli takový aktivita během práce či ve volném čase je tedy zdraví prospěšná.

Fakt č. 4: Aktivita střední a vyšší intenzity přináší značné výhody

Rozdělení intenzity aktivity závisí na jedinci a na jeho aktuální fyzických možnostech. Obecně mezi středně intenzivní aktivity řadíme: rychlou chůzi, tanec a úklid domácnosti. Aktivity vyšší intenzity jsou: běh, jízda na kole, rychlé plavání nebo posilování či práce s těžkými břemeny.

Fakt č. 5: Optimální fyzická aktivita pro různé věkové kategorie

 • Věk 5-17 let: 60 minut denně střední a více intenzivní aktivity
 • Věk: 18-64 let: Minimálně 150 minut aktivity střední intenzity každý týden nebo alespoň 75 minut aktivity vyšší intenzity. Pro dobrý vliv na srdeční a plicní činnost by daná aktivita měla trvat alespoň 10 minut
 • Věk nad 65 let: Platí stejně jako u předchozí skupiny. Pro dospělé se zhoršenou hybnosti platí aktivita podporující rovnováhu a také zařazují aktivity k prevenci pádu 3 a vícekrát v týdnu. Pokud není možné provádět fyzickou aktivitu, tak je nutné pohyb přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu a podporovat stávající hybnost.

Fakt č. 6: Všichni zdraví dospělí potřebují být fyzicky aktivní

Platí pro všechny, až na výjimky kdy toto zdravotní stav neumožní. WHO doporučuje všem bez rozdílu pohlaví, rasy nebo socioekonomické situace. To platí také pro jedince s civilizačními chorobami, které neomezují hybnost jako je hypertenze nebo diabetes. Dospělí s různým typem omezením či postižení by také měli následovat WHO doporučení.

Fakt č. 7: Nějaká fyzická aktivita je lepší než žádná

Ti, kteří jsou neaktivní, by měli začít s kratší aktivitou a postupně navyšovat její trvání, frekvenci a intenzitu. Neaktivní, starší a dospělí s omezením vlivem nemocí zlepšují svůj fyzický stav s přidáváním pohybu. Těhotné ženy, ženy po porodu a lidé se srdečním onemocněním konzultují aktivity se svým lékařem.

Fakt č. 8: Podpora okolí a komunity napomáhá lidem být aktivní

Možnosti ve Vašem městě či okolí mají nesmírný vliv na zvyšování fyzické aktivity. Ve svém okolí využívejte možnosti jako:

 • Chůze, jízda na kole a další alternativní způsoby přepravy
 • Pracovní prostředí podporující Vaši aktivitu
 • Školy pro děti a dospívající, které umožňují bezpečné prostřední pro trávení volného času pohybovými aktivitami
 • Zařízení jako posilovny, tělocvičny, sportovní haly atd, které nabízejí širokou škálu možností, jak být aktivní