Hipoterapie – fyzioterapeut kůň

Něco z historie – Hipoterapie není novodobou metodou. Léčivé moci koní lidé využívají tisíce let. První dochované zmínky pocházejí již ze 4. století př. n. l. od starořeckého lékaře Hippokrata u Kósu. K většímu rozvoji došlo v Evropě až po 1. světové válce. Hipoterapie se samozřejmě dále vyvíjí a dnešní metody jsou již daleko více propracované.

Kůň jak a čím léčí?

K hipoterapii se nedá použít jen tak nějaký kůň. Kůň musí být velice dobře vycvičen a musí naprosto poslouchat svého vodiče (člověk, který koně při terapii vede), aby terapie byla bezpečná a aby byla pro pacienta přínosem. Na plemeni, pohlaví ani velikosti tedy nezáleží tolik, jako na poslušnosti koně.

A jak kůň léčí?

  • Kůň při terapii nabízí mnoho senzorických vjemů.
  • Biomechanika koňského hřbetu: Hřbet koně je při terapii kontaktní plocha, kterou působí na pacienta. Koňský hřbet se v kroku pohybuje ve všech třech rovinách (frontální, sagitální, transverzální). Každý koňský terapeut má specifický krok a může mít výraznější krok v některé z těchto rovin. Pohyby přenesené z koně na pacienta (ve správně indikované poloze) pomohou k zafixování správných pohybových vzorců.
  • Pravidelností kroku koně a jeho rychlostí lze dosáhnout takzvané senzomotorické stimulace anebo diferenciace. Dle zvolené úrovně působení te
    rapie může terapeut dosáhnout stimulace anebo inhibice svalového tonu.
  • Pocity z této fyzioterapeutické jednotky, jsou jiné než z terapie od fyzioterapeuta v bílém oblečení.“ Při terapii je aktivní Limbický systém, díky pozitivním pocitům a emocím z koně (pro hipoterapii je kontraindikací fóbie z koní). Celá terapie je tím podpořena.

17360908_1334322759993744_724572142_n

Jak terapie probíhá a kdo ji dělá?
17380099_1334326219993398_3594482_o

Terapii vede fyzioterapeut, který pacienta řádně vyšetří a navrhne mu terapeutický plán. Samotná terapie probíhá na koni cca 20 minut. Fyzioterapeut je přítomen po celou dobu terapie vedle koně (popřípadě sedí na koni za pacientem), udává pacientovi instrukce a zodpovídá za jeho bezpečnost. Koně vede vyškolený vodič, který musí být schopen řídit koně dle pokynů terapeuta a musí kontrolovat okolnosti prostředí, které by
mohly terapii ovlivnit (nebezpečné situace, počasí….).

Pro koho je terapie vhodná?

Hipoterapie je vhodná pro opravdu širokou škálu pacientů. Hodí se pro různé věkové skupiny od miminek po dospělé. U dětí je terapie velmi dobře přijímána a je jimi vnímána jako zábava. Velice dobré výsledky jsou například u dětí s dětskou mozkovou obrnou, ale lze řešit I méně závažné poruchy pohybového aparátu, jako například vadné držení těla. Dobré výsledky terapií spočívají v tom, že u dětských pacientů lze pomocí hipoterapie ovlivnit neuromotorický vývoj a terapie tak může například pomoci při vertikalizaci pacienta.

Je to uznávaná metoda?

 Ano.  Česká republika se aktivně účastní i světových hipoterapeutických konferencí a má uznaný Ministerstvem zdravotnictví ČR certifikovaný kurz pro školení terapeutů pro hipoterapii. To znamená, že hipoterapii již v některých střediscích proplácejí i zdravotní pojišťovny.