Self-compassion trénink

Myslím, že mít sebe sám rád a být sám k sobě hodný je neskutečně důležité, ale na druhou stranu mi přijde často opomíjené. Mít dobrý vztah k sám k sobě je stavebním kamenem pro šťastný život, a také úspěšný a zdravý život. A není to právě to, co si všichni přejeme?

Self-compassion, pro mě nesnadno přeložitelný název do češtiny, volně přeloženo jako soucit k sobě. Před nějakou dobou jsem objevila stránky Dr. Neff, která se této tématice detailně věnuje a myslím, že její práce je výborná a inspirativní. S jejím svolením jsem se rozhodla zde uvést, alespoň něco málo z její práce. Více můžete nalézt zde.

Pokud byste se rádi dověděli něco obecně o tom, co vůbec znamená self-compassion neboli soucit sám k sobě a co naopak neznamená, tak to najdete na jejích stránkách. Stejně tak něco málo o Dr. Neff. Já se ale dnes chci věnovat tomu, jak vlastně na to, abychom se naučili být k sobě hodní, jak se přestat přehnaně kritizovat a nebýt těmi, kdo si ubližují. Někdy si my sami bráníte v tom, abychom žili svůj život naplno. Zde je několik cvičení, které můžete vyzkoušet. Více také zde: Self-compassion exercises.

Cvičení č. 1: Jak byste se zachovali k příteli?

Vemte si list papíru a odpovězte na následující otázky.

  1. Nejprve si představte, že je Váš přítel v obtížné životní situaci. Jak byste na takovou situaci reagovali? Napište, co byste obvykle udělali, řekli a všimněte si, jaký tón byste použili, pokud byste s přítelem mluvili.
  2. Teď si představte situaci, kdy Vy sami procházíte obtížnou situací. Napište, jak se zachováte a co říkáte sobě samým.
  3. Všimli jste si rozdílů?
  4. Zkuste si představit, že i k sobě se zachováte, jako ke svému příteli a příště, až se Vám něco nebude dařit, tak to doopravdy zkuste.

Cvičení č. 2: Nalezněte soucit k sobě pomocí psaní

Napište sami sobě dopis jako dobrému příteli, milující, milý a soucitný. Představte si, že vidíte všechny své silné i slabé stránky a přijměte své nedostatky s láskou. Buďte k sobě milí a odpusťte si. Mějte na paměti, že znáte vše, čím jste si prošli, abyste se stali člověkem, jakým jste právě teď.

Tip: pokud si takový dopis píšete, zkuste sami sebe nesoudit, ale na druhou stranu ani nepřehlížejte věci, na které nejste pyšní. Pochvalte se za to, co se Vám povedlo a dejte si na vědomí, co se Vám nepovedlo nebo v čem jste udělali chyby. V tomto případě k sobě buďte shovívaví, odpusťte si a zkuste si navrhnout, jak byste příště lépe na danou situaci reagovali. Nevyčítejte si, netrapte se, přijměte to a příště pracujte na tom, aby se Vám dařilo lépe.

Cvičení č. 3: Změna kritického pohledu na sebe

Toto cvičení by se mělo provádět několik týdnů, určitě se vyplatí investovat a mít dlouhodobé výsledky. Někteří lidé takto pracují pomocí deníků a jiní spíše skrze vnitřní dialog. Pokud rádi píšete, zkuste raději deník, ale pokud jste jedni z těch, kteří nikdy nevydrží každodenně psát, potom zvolte pouze rozhovor (ať už potichu nebo nahlas).

  1. Nejprve je důležité si uvědomit, kdy a jak jste k sobě přehnaně kritičtí. Většina z nás si takové kritiky často ani nevšímá. Co si říkáte, když se Vám zrovna děje něco špatného? Zkuste si vzpomenout nebo příště uvědomit, jaké výrazy používáte, opakují se některé fráze? Jakým tónem k sobě mluvíte – jste k sobě hrubí, naštvaní nebo chladní? Připomínáte si někoho, kdo Vás v minulosti často kritizoval? Chcete tento vnitřní hlas velmi dobře poznat a všímat si kdy přichází. Zrovna jste snědli balík sušenek a řeknete si “Ty jsi ale nechutný/á”? Opravdu poznejte, jak k sobě mluvíte.
  2. Snažte se tuto sebe kritiku zjemnit, ale raději se soucitem než s tím, abyste soudili.
  3. Změňte to, jak k sobě mluvíte. Pokud si ze začátku nejste jistí jak, opět zkuste přemýšlet, co by Vám řekl jeden z Vašich dobrých přátel. Vždy si můžete říct, “Vím, že jsi snědl/a celý balík sušenek, protože jsi teď velmi smutný/á a myslel/a sis, že tě to rozveselí. Ale nakonec se cítíš ještě hůř. Chci být šťastný/á, tak proč nezkusíš jít na procházku, aby ses cítil/a lépe?”. Když k sobě takto hezky mluvíte, můžete si obejmout paže nebo dát si tváře do dlaní (když jste sami). Důležité je začít se k sobě chovat mile a hezky se o sebe starat.

Cvičení č. 4: Zjistěte, co opravdu chcete

Zkuste se podívat na to, za co se nejčastěji kritizujete. Můžete to být nadváha, možná to, že jste líní, impulzivní. Myslíte, že tím že na sebe budete zlí, tak to změníte? Zkuste se zamyslet, zda byste se v těchto oblastech (váha, práce, vztahy) mohli nějak lépe motivovat. Jak by Vám poradil někdo blízký, rodič, učitel. Jaká je nejvíce povzbuzující zpráva, kterou si můžete dát? Ve chvíli, kdy si uvědomíte, že jste k sobě zlí, zkuste tato slova otočit. Podpořte se a motivujte se, abyste se v těchto oblastech přiblížili své představě. Než abyste se shazovali, zkuste vymyslet, jak přesně byste se mohli zlepšit. Tip: pokud si dopřáváte něco nezdravého a nadáváte si za to, zkuste vymyslet, jak mít po ruce vždy něco zdravého. Mějte v práci nebo doma vždy něco zdravého, po čem můžete sáhnout. A pokud se Vám to ne vždy podaří, tak to akceptujte a místo nadávání energii vložte to lepší strategie.